Viarps Kör- och Ridklubb,
Norra Viarpsvägen 68,
261 92 Härslöv,
Tel. 0418 - 750 36,
E-post: info@vkrk.se
Alla betalningar sker mot OCR-nummer, info hittar ni under fliken Ridskolan-Ridpriser

Föreningen

Viarps kör- och ridklubb är en ideell förening som grundades 1972. Under åren har föreningen stadigt utvecklats till att idag ha ca 600 medlemmar. VKRK har en professionell hästhållning med välmeriterad personal och bedriver häst- och ridutbildning av hög kvalitet för alla åldrar och kunskapsnivåer.

 

På ridanläggningen finns ett 30-tal skolhästar fördelade på storhästar och ponnyer och cirka 400 elever som rider lektion varje vecka. Därutöver anordnas specialkurser inom dressyr, hoppning, körning, voltige, lägerverksamhet och vid förfrågan skräddarsydda kurser.
Föreningen bedriver därutöver en omfattande tävlingsverksamhet, från klubbtävlingar upp till regional nivå och Allsvenskan. 

Viarp har även ett etablerat samarbete med skolor som har ridprofil, konfirmationsundervisning genom Svenska Kyrkan och olika integrationssamarbeten som Cityidrott genom Landskrona stad.

 

Anläggningen är belägen i lantlig och rofylld miljö och ridklubben har en härlig gemenskap och positiv atmosfär som genomsyrar hela verksamheten från ridlärare till elever, föräldrar och hästar. Många medlemmar har börjat rida här som barn och därefter fortsatt att hålla kvar vid klubben när de börjat tävla på lite högre nivå.

 

Samtliga byggnader ägs av föreningen. Det större ridhuset har måtten 20x65m och det mindre ridhuset har måtten 20x40m. Föreningen har även en utomhusbana med måtten 54x66m. Därutöver har vi möjlighet till terrängridning i Ottarpshagen som arrenderas av föreningen.
Anläggningen är anpassad för att även funktionshindrade ska kunna besöka och rida på anläggningen.

Viarp bedriver en omfattande tävlingsverksamhet, från klubbtävlingar upp till regional nivå och Allsvenskan, med mer än 25 tävlingar per år. Flera gånger under årens lopp har VKRK gått till final i Ridskolemästerskapet och även vunnit Allsvenskan div 2 för privatryttare.
Viarp har också uppmärksammats mycket genom engagemanget i Cityidrott som är ett integrationsprojekt för alla ungdomar, men även för ridklubbens verksamhet i sin helhet.

 

Vi vill att alla ska känna sig delaktiga och välkomna i föreningen, oavsett hur länge man har ridit och vilken ambitionsnivå man har. Vi strävar efter att alltid vara hjälpsamma mot varandra, och vi försöker ta extra väl hand om våra små ryttare och nya medlemmar. Vi ska visa omtänksamhet och respekt mot varandra och hästarna.

 

Vision
Viarps vision är att vara en ridklubb som får människor att växa med hästen i fokus.
En mötesplats i lantlig miljö som ger glädje och gemenskap åt alla. 


Verksamhetsidé
Viarps verksamhetsidé är att med engagerad personal erbjuda häst- och ridutbildning av hög kvalitet för alla åldrar och kunskapsnivåer.
Vi värnar om att våra välutbildade hästar ska trivas i vår lantliga miljö.
Genom vår unika Viarpsanda skapar vi tillsammans  delaktighet och gemenskap där alla är välkomna.

 

Arbetsmiljö och säkerhet
Vi skall följa lagar, myndighetskrav och Svenska Ridsportförbundets rekommendationer avseende arbetsmiljö och säkerhet.
Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete vill vi minska de risker för skador som ridning, hantering av hästar och övrigt arbete på VKRK innebär.
Vi skall bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.

 

Från den 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF kontrollera ett s.k. begränsat registerutdrag för alla från 15 år som i föreningens verksamhet arbetar med eller på annat sätt har direkt och regelbunden kontakt med barn. Utdraget visar endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott och grovt rån.
Styrelsen för VKRK har identifierat de i föreningen som har direkt och regelbunden kontakt med barn enligt följande.
- Anställda, såväl tillsvidareanställda som timanställda, som arbetar minst en gång per månad (med undantag för de som endast arbetar i stallet och ej har någon kontakt med barn)
- Externa tränare som håller träning minst en gång per månad
- Teoriledare
- Servicepersonal som har regelbunden kontakt med barn
Styrelsen kommer i augusti vartannat år (med start år 2020) och i samband med att en ny person anställs/ges ett uppdrag att begära in ett registerutdrag från berörda.

 

Försäkring

För ideella förtroendevalda, ledare, funktionärer, tränare och domare gäller att de är försäkrade då de utför uppdrag åt föreningen genom Riksidrottsförbundets Grundförsäkring (Folksam). Försäkringen omfattar även andra som tillfälligt utför ideellt uppdrag åt föreningen, även sådana som inte är medlemmar i föreningen.

 

Ridutbildning
All verksamhet vid vår ridskola skall ske under ledning av yrkeskompetent personal.
All verksamhet vid vår ridskola skall vara planerad och följa de riktlinjer som är framtagna av Svenska Ridsportförbundet i "Plan för ridutbildning".

 

Kompetens och fortbildning
Kraven för användande av Svenska ridsportförbundets plakett för "Utbildad personal" skall följas.
Alla våra ridinstruktörer skall få kontinuerlig utbildning i ridning (både hoppning och dressyr).
Alla våra instruktörer skall ha pedagogisk utbildning eller få pedagogisk handledning av auktoriserad ridlärare.
Alla anställda och säkerhetsansvariga vid tävlingar skall vara utbildade i första hjälpen och brandskydd.
Våra ungdomsledare skall gå genomgå Ungdomsledarkurs (ULK).
Klubben skall ha en egen stab av utbildade tävlingsfunktionärer alla kategorier.
Alla styrelsemedlemmar, inklusive ungdomssektionen skall genomgå kurs i föreningskunskap.

 

Social verksamhet
Vår ridklubb skall verka för att ge ungdomar insikt om god etik och moral.
Vår ridklubb skall verka mot våld, droger och rökning.
Vi skall arrangera aktiviteter som ökar den sociala gemenskapen.

 

Miljö
Vi skall följa lagar och myndighetskrav.
Vi ska arbeta aktivt med att minska verksamhetens miljöpåverkan.

 

Ekonomi och administration
Vi skall ha en välplanerad ekonomi med budgetuppföljning vid varje styrelsemöte.
Vi skall ha god ordning på föreningens administration.
Vi skall följa lagar och regler.

 

;