Anläggningen

Anläggningen med stallbyggnad och klubbhus arrenderas av Landskrona kommun och ridhusen ägs av föreningen.

Anläggningen har två ridhus (ett 20x65m och ett 20x40m), en paddock (54x66m) samt möjligheter till terrängridning i Ottarpshagen.

Sorteringskärl finns vid västra längan, det vita huset mittemot stallet. Det är bl a glas och papp som sorteras där.
Vid gaveln på lilla ridhuset finns ett kärl för hushållsavfall, svart, och ett större för brännbart. I kärlet för hushållsavfall ska hushållssopor och matrester slängas. I kärlet brännbart kan allt som brinner (trä, plast, servetter etc etc) slängas, men inga matavfall.

 

Viarps Kör- och ridklubb är en rökfri anläggning.


Se anläggningsskiss, under rubriken Tävlingar.

 

;