Viarps Kör- och Ridklubb,
N. Viarpsvägen 68,
261 92 Härslöv,
Tel. 0418 - 750 36,
E-post: info@vkrk.se,
Bankgironummer 233-2765

Belastningsregistret

Från den 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF kontrollera ett s.k. begränsat registerutdrag för alla från 15 år som i föreningens verksamhet arbetar med eller på annat sätt har direkt och regelbunden kontakt med barn. Utdraget visar endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott och grovt rån.


Styrelsen för VKRK har identifierat de i föreningen som har direkt och regelbunden kontakt med barn enligt följande.
- Anställda, såväl tillsvidareanställda som timanställda, som arbetar minst en gång per månad (med undantag för de som endast arbetar i stallet och ej har någon kontakt med barn)
- Externa tränare som håller träning minst en gång per månad
- Teoriledare
- Servicepersonal som har regelbunden kontakt med barn

 

Styrelsen kommer i augusti vartannat år (med start år 2020) och i samband med att en ny person anställs/ges ett uppdrag att begära in ett registerutdrag från berörda.