Viarps Kör- och Ridklubb,
N. Viarpsvägen 68,
261 92 Härslöv,
Tel. 0418 - 750 36,
E-post: info@vkrk.se,
Bankgironummer 233-2765

Förslag till förändringar i stadgarna

Svenska Ridsportförbundet har uppmanat alla medlemsföreningar att på årsmöte 2020 föreslå förändringar i sina stadgar. Styrelsen föreslår därför årsmötet att ändringarna som RF föreslår genomförs.

I denna PDF-filen visar det förslag till ändringar som det kommer att tas beslut om på VKRKs årsmöte 2020-02-08.

I nuvarande stadgar står det "Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem. För stadgeändringar fordras beslut av ett enhälligt årsmöte. Ändring av stadgarna ska godkännas av Svenska Ridsportförbundet"

Vi i styrelsen uppmanar alla medlemmar att sätta sig in i förändringen av föreningens stadgar.