Viarps Kör- och Ridklubb,
N. Viarpsvägen 68,
261 92 Härslöv,
Tel. 0418 - 750 36,
E-post: info@vkrk.se,
Bankgironummer 233-2765

Inställd skötarträff 18 maj

Hästskötarträffen den 18 maj är inställd. Nästa träff är den 8 juni.