Viarps Kör- och Ridklubb,
N. Viarpsvägen 68,
261 92 Härslöv,
Tel. 0418 - 750 36,
E-post: info@vkrk.se,
Bankgironummer 233-2765

Välkommen på Privatryttar- och tävlingsträff

Läs mer här, klicka på anslag för pdf

Privatryttarträff 13 Juni -page -001