Viarps Kör- och Ridklubb,
N. Viarpsvägen 68,
261 92 Härslöv,
Tel. 0418 - 750 36,
E-post: info@vkrk.se,
Bankgironummer 233-2765

Viktig information till elever och besökare på ridskolan

Klicka här för att ladda ner info med pdf

Covid -19 Januari 2021-page -001