Viarps Kör- och Ridklubb,
N. Viarpsvägen 68,
261 92 Härslöv,
Tel. 0418 - 750 36,
E-post: info@vkrk.se,
Bankgironummer 233-2765

VM i Käpphäst

Läs mer här och anmäl till viarytt@vkrk.se

Käpphäst