Viarps Kör- och Ridklubb,
Norra Viarpsvägen 68,
261 92 Härslöv,
Tel. 0418 - 750 36,
E-post: info@vkrk.se
Alla betalningar sker mot OCR-nummer, info hittar ni under fliken Ridskolan-Ridpriser

Privatryttare

Grönt kort
Alla som ska tävla från lokal tävling och uppåt behöver Grönt kort och för dig som är under 13 år gäller att förälder måste ha Grönt kort. Man behöver bara ta det en gång. Kurserna startar löpande efter behov. Hör av dig till info@vkrk.se om du vill anmäla dig till nästa kurstillfälle eller har frågor kring dettta.

 

Förmåner för VKRK´s privatryttare

Föreningen vill premiera medlemmar som tävlar på VKRK´s lokala och regionala tävlingar och ger därmed alla privatryttare 50% rabatt på startavgiften under förutsättning att man hjälper till som funktionär i anslutning till eller under tävlingen.

 

Viarp månar om sina privatryttare och arrrangerar årligen kurser, läger och träningar med specialinriktning. Utöver våra ordinarie träningar och kurser för våra meriterade instruktörer har vi även vid flera tillfällen under året kurser och träningar för inbjudna gästtränare.

 

Medlemsengagemang och funktionärsuppdrag

För att driva föreningen och delvis anläggningen behövs alla medlemmars stöd och engagemang. Därför uppmanas alla medlemmar hjälpa till minst 4h/termin. Det kan antingen vara som funktionär på någon av våra tävlingar eller vid någon fixardag. Detta anmäler man sig till terminsvis antingen på de "gula lapparna" som delas ut i början på terminen eller via funktionärsanmälan på hemsidan.

 

Känner man att man vill engagera sig mer eller bidra ytterligare finns det alltid möjlighet till detta, allt från småfix till uppdrag och kommittéarbete. Det är bara att höra av sig till föreningen.

 

Föreningen har en aktiv tävlingsverksamhet både vad det gäller klubbtävlingar för sina medlemmar, pay and jump/ride och andra tävlingar. Även här behövs hjälp för att kunna genomföra dessa, därför är det obligatoriskt för deltagande hemmaryttare att hjälpa till antingen med förberedelser, under tävlingsdagen eller med efterarbete. Mer info finns för respektive tävling.


Licencer 

Tävlingslicenser löses i Tävlingsdatabasen, TDB. För att kunna lösa en licens kommer det att krävas att licenstagaren antingen själv har en inloggning i TDB eller att denne finns under "Mina ryttare". Läs mer om vad som gäller här. Självklart måste du vara medlem i Viarp för att tävla för Viarp och lösa licens!

 

Ryttarlicensförsäkring

För dig som har ryttarlicens gäller att Svenska Ridsportförbundets ryttarlicensförsäkring (Länsförsäkringar) ger ett grundskydd om du råkar ut för en skada i samband med tävling anordnad av SvRF samt även under resor till och från tävlingsplatsen. Försäkringen omfattar olycksfallsförsäkring, dödsfallsersättning, akutersättning och tandskadeersättning. Läs mer.

 

På vår förstasida kommer löpande info om kurser som, förutom till våra ridskoleryttare, riktar sig mot privatryttarna.

;