Privatryttare

Grönt kort
Alla som ska tävla från lokal tävling och uppåt behöver Grönt kort och för dig som är under 13 år gäller att förälder måste ha Grönt kort. Man behöver bara ta det en gång. Kurserna startar löpande efter behov. Hör av dig till info@vkrk.se om du vill anmäla dig till nästa kurstillfälle eller har frågor kring dettta.

 

Förmåner för VKRK´s privatryttare

Föreningen vill premiera medlemmar som tävlar på VKRK´s lokala och regionala tävlingar och ger därmed alla privatryttare 50% rabatt på startavgiften under förutsättning att man hjälper till som funktionär i anslutning till eller under tävlingen.

 

Vid deltagande i SM arrangerade av Svenska Ridsportförbundet betalar VKRK startavgifterna och sponsrar tävlande med VKRK-hästtäcke.

 

Viarp månar om sina privatryttare och arrrangerar årligen kurser, läger och träningar med specialinriktning. Utöver våra ordinarie träningar och kurser för våra meriterade instruktörer har vi även vid flera tillfällen under året kurser och träningar för inbjudna gästtränare.


Licencer 

Tävlingslicenser löses i Tävlingsdatabasen, TDB. För att kunna lösa en licens kommer det att krävas att licenstagaren antingen själv har en inloggning i TDB eller att denne finns under "Mina ryttare". Läs mer om vad som gäller här.

 

Ryttarlicensförsäkring

För dig som har ryttarlicens gäller att Svenska Ridsportförbundets ryttarlicensförsäkring (Länsförsäkringar) ger ett grundskydd om du råkar ut för en skada i samband med tävling anordnad av SvRF samt även under resor till och från tävlingsplatsen. Försäkringen omfattar olycksfallsförsäkring, dödsfallsersättning, akutersättning och tandskadeersättning. Läs mer.

 

Under fliken Läger och kurser, under Ridskolan, finns info om kurser som, förutom till våra ridskoleryttare, riktar sig mot privatryttarna.

;