Regler för privatryttares nyttjande av VKRK:s anläggning

För att utnyttja anläggningen för enskild ridning krävs ridhuskort samt medlemskap i VKRK.

 

Visa hänsyn och ömsesidig respekt, alla ska känna sig välkomna. Knacka på ridhusdörren innan den öppnas.

Ryttare på volten lämnar företräde för den som rider på spåret. Vid möte håll till höger. Skritt rides alltid innanför spåret. Halt göres i mitten av en volt. Rid ej i bredd! Föreskrivna ridvägar bör användas.

 

Vid longering och hoppning måste alla övriga ryttare tillfrågas om det går bra.

Löshoppning får ej ske när andra rider. Det bör lämpligen meddelas till ansvarig instruktör för ev. samordning till gemensam tid. Krattning skall ske efter löshoppning.

 

Tävlingshinderna får inte användas vid hoppträning! Det gäller både stöd, bommar och andra delar. De runda hållarna får användas vid träning då de är säkrare.

 

På utebanan använder vi järnstöden i första hand och plaststöden från lilla ridhuset i andra hand. 

 

Hjälm skall bäras vid all ridning inom anläggningen.

 

Rökning, inne som ute, är inte tillåtet inom anläggningen. 

 

Alla som använder anläggningen ansvarar för att god ordning och reda råder.

 

Anläggningen skall lämnas i samma skick som den togs i bruk. Detta innebär bl.a. att allt plockas undan från manege, samt att hindermaterial ställs i ordning. Mocka ridhus, ridbana och parkering efter din häst.

 

Sista ryttaren som lämnar ridhus ansvarar för att det släcks och stängs.

 

Visa hänsyn mot nybörjare, barn och unghästar. Vid enskild ridning skall övriga anpassa sin ridning till dessa grupper.

 

Var och en som rider eller vistas på VKRK:s anläggning gör det på egen risk

 

Den som bryter mot säkerhetsföreskrifterna riskerar att förlora sin rättighet att nyttja anläggningen.

 

Anmäl alltid till ridskolechef, Susanne Johannesson, då det sker eller riskerar att ske en olyckshändelse. Anmäl även om ni upptäcker brister på anläggningen.

 

 

 

;