Regler för avbeställning av ridlektion och igenridning

Det är viktigt att ridlektionen avbokas på info@vkrk.se eller 0418-750 36 oavsett hur nära inpå lektionen det är.
Om ingen svarar lämna ett meddelande på telefonsvararen.

Man kan rida igen en ridlektion i mån av plats på en annan tid om lektionen har avbokats före kl.14.00 på vardagar, lördag kl. 07.30. 
Du måste själv boka en tid för igenridning med någon av instruktörerna. Du kan inte själv skriva upp dig för igenridning i ridpärmen. 
Avbokade gånger ska tas igen samma termin. Försök att rida igen så snart du kan. Icke utnyttjade lektioner återbetalas inte.
Man kan rida igen i förväg om man vet att man skall vara borta de sista gångerna på terminen.
Likvärdig ryttare får sättas in av eleven efter godkännande av instruktören. Om detta sker vid mer än ett tillfälle måste denna person lösa medlemskap i VKRK.
Privatryttare kan låna lektionshäst efter instruktörens godkännande.
Ridskolan är inte skyldig att upprätthålla tider för igenridning.

 

Ridavgiften kan bara betalas tillbaka mot uppvisande av intyg från läkare eller veterinär (om du rider på egen häst.). De tre första är karensgånger och dessa får du inga pengar för utan du måste rida igen dem. Det är viktigt att meddela instruktörerna snarast vid sjukdom så eventuellt en annan elev kan ta din plats om du vill ha pengarna tillbaka. Om du låter pengarna vara innestående för att dras av på nästa terminsavgift har du din plats kvar i gruppen och den kan bara lånas ut till en annan elev. Därför är det viktigt att meddela instruktören både när du blir sjuk och när du planerar att börja igen. Generellt gäller att du själv måste ringa till oss för att få avgiften reducerad annars tillfaller den klubben. Om du av någon annan anledning väljer att sluta rida under pågående termin är ridskolan inte skyldig att återbetala ridavgiften. Du kan däremot överlåta din ridning till en likvärdig ryttare efter instruktörens godkännande.

 

;