Funktionärsposter

Vi har alltid behov av funktionärshjälp vid våra tävlingar. Varmt välkommen och tack för att du ställer upp!

 

Dagen före 
Städa domartorn, sopa läktare, ställa fram dressyrstaket, kratta ridhuskanter, köra i ridhuset, städa toaletter etc.

 

Cafteria
Du säljer du mat, fika och dylikt till de tävlande & publik.

 

Parkeringsvakt 
Du anvisar var de tävlande skall parkera. Denna post sträcker sig från morgon till middag, och kräver en vuxen.

 

Inkallare
Du står och kallar in ekipagen till framridningen. Till din hjälp har du en startlista där det står vilka ekipage som är med samt i vilken ordning du skall kalla in dem. Du har även kontakt med Ringmaster om något ekipage uteblir eller annan förändring.

 

Ringmaster 
Du står på framridningen och kallar in de tävlande på banan. Till din hjälp har du en startlista där det står vilka ekipage som är med samt i vilken ordning du skall kalla in dem.

 

In & utsläpp 
Du öppnar och stänger dörren efter den ryttare som har varit inne på eller skall in på banan. Alla åldrar välkomnas!

 

Speaker 
Du berättar vilka poäng förgående ryttare hade och vilken ryttare som kommer in på banan. Det krävs att du är noggrann och har en tydlig röst.

 

Skrivare (dressyr) 
Du sitter bredvid domaren och skriver ner de ord som hon/han säger, på protokollet. Här gäller det att vara lyhörd, skriva snabbt och tydligt samtidigt som domaren pratar med dig.

 

Protokollhämtare (dressyr) 
Du hämtar protokollet hos skrivaren när den tävlande är klar med sin ritt. Protokollet lämnar du direkt för sammanräkning till sekretariatet. Alla åldrar välkomnas!

 

Poängräknare (dressyr) 
Du sitter i sekretariatet och räknar samman poängen på protokollet från domaren.

 

Tidtagare (hoppning) 
1-2 tidtagare som håller koll på resultaten. Tidtagare används på hopptävling då det handlar om tidtagning och hoppningsprotokoll. Kom ihåg att på denna funktionärs post är det jätteviktigt att man är vaken och verkligen koncentrerar sig på tävlingen.

 

Banpersonal (hoppning)  
Du hjälper till med att höja och sänka hinder mellan olika kategorier och bygger upp hindret vid nedslag.
Kom ihåg att placera dig så att du inte är i vägen för den som tävlar.
Banpersonalen hjälper även till med ombyggnad av banor samt hjälper till att kratta underlaget vid behov.
Det finns alltid en banchef som är ansvarig.

 

Flaggare (hoppning) 
Oftast behöver man en flaggare vid start och en vid mål. Vid vissa tävlingar kan en och samma person flagga både start- och målgång. Den flaggare som är placerad vid start är den som på speakerns startsignal "Var så god och rid" höjer sin flagga för att sedan sänka den så snart någon del av hästen passerar startlinjen. Flaggaren som är placerad på mållinjen, höjer sin flagga när ryttaren närmar sig mål och sänker den vid själva målgången, dvs. så snart någon del av hästen passerat mållinjen.


Vid tävlingar där ridskolans hästar deltar finns förutom ovanstående följande funktionärerposter.

 

Stallansvarig dagen innan 
Uppgiften består av att se till att tävlande med lektionshäst är på plats den angivna tiden för förberedelser av häst och utrustning inför tävlingsdagen. Innan man lämnar stallet ska det vara snyggt och rent. Inga ryktsaker eller dylikt får finnas kvar i stallet och stallgången ska vara sopad. Kontrollera att alla hästar står i rätt box/spilta att de mår bra och att det finns vatten hos dem. Se till att dörrar som ska vara stängda och låsta är det.

 

Stallansvarig Tävlingsdagen 
Stallansvarig stämmer av mot startlista att ryttarna kommer ut i god tid för framridningen samt håller koll på ryttarna mellan stall och ridhus. Finns tillgänglig för att svara på frågor som uppkommer runt stallet under tävling. Innan man lämnar stallet ska det vara snyggt och rent. Inga ryktsaker eller dylikt får finnas kvar i stallet. Stallgången ska vara sopad. Kontrollera att alla hästar står i rätt box/spilta att de mår bra och att det finns vatten hos dem. Se till att dörrar som ska vara stängda och låsta är det.

 

;