Viarps Kör- och Ridklubb,
Norra Viarpsvägen 68,
261 92 Härslöv,
Tel. 0418 - 750 36,
E-post: info@vkrk.se
Alla betalningar sker mot OCR-nummer, info hittar ni under fliken Ridskolan-Ridpriser

Ungdomssektionen

VKRK bedriver en mycket aktiv ungdomsverksamhet där ungdomarna får en god kunskap om föreningslivet genom föreningens ungdomssektion. Ungdomssektionen har sin egen styrelse och egen ekonomisk redovisning.

 

Många i ungdomssektionen är även utbildade teoriledare vilket innebär att de även arbetar med teoretisk utbildning för de lite yngre ryttarna. Här finns också många lovande hopp- och dressyrryttare som kombinerar träning för ridskolans instruktörer på sina privata hästar med träning på ridskolans hästar.

Som tradition anordnar Ungdomssektionen uppskattade shower i samband med jul och påsk.  Detta utvecklar ungdomarnas förmåga att driva projekt. Showerna är välbesökta, ofta med flera hundra besökare och intäkterna välbehövliga.

 

Utöver de träffar som Ungdomssektionen ordnar för sig själva, ordnar de också övernattningsläger och spökaftnar för de lite yngre ryttarna. Ungdomssektionen tar också ansvar för en del av underhållet av anläggningen. Under hästarnas sommarbete målar de årligen stallet och hjälper till med  städning och förberedelser inför höstterminen.  Genom sina insatser bidrar Ungdomssektionen till större investeringar som en ny häst eller ny utrustning till hästarna.

 

Ungdomssektionen är oerhört värdefull för föreningen och vi söker hela tiden nya vägar för att attrahera ungdomarna att fortsätta verka för sammanhållning bland undomarna och värna om Viarpsandan.

 

 

 

 

 

 

;