Maria Persson Martinsson

Maria Persson Martinsson bor på en gård utanför Helsingborg tillsammans med make och två döttrar.  Båda döttrarna har tränat voltige på Viarp. Idag är det den äldsta dottern som tränar dressyr och TRECC, samt ibland lite hoppning. Familjen har varit i Viarp sedan 2015. Maria  rider gärna dressyr. Hemma på gården finns ett ponnyavelssto, två av hennes avkommor samt dotterns ponny.  Till vardags är Maria egen företagare. Marias roll i styrelsen är att stötta i personalgruppen. Hon har även ett stort intresse i mekanisering och effektivisering