Anna Åkesson

Anna Åkesson har suttit i styrelsen sedan 2019. Anna är ridmamma till dottern Emma och privatryttare, inriktning främst mot dressyr. Anna har ridit sedan barnsben, först på ridskola, sedan på skötponny och som vuxen på egen häst. Anna bor i Kvärlöv tillsammans med maken Henrik, barnen Emma och Emil. Hon jobbar med kvalitetsfrågor, olika ledningssystem såsom ISO 9001 mfl samt utbildningar . I föreningen är hon sekreterare samt koordinerar bla vårt medlemsengagemang och vår privatryttarkommitte.