Engagemang

För att driva föreningen och delvis anläggningen behövs alla medlemmars stöd och engagemang. Därför uppmanas alla medlemmar hjälpa till minst 4h/termin. Det kan antingen vara som funktionär på någon av våra tävlingar eller vid någon fixardag. Detta anmäler man sig till terminsvis antingen på de ”gula lapparna” som delas ut i början på terminen eller via funktionärsanmälan på hemsidan.

Känner man att man vill engagera sig mer eller bidra ytterligare finns det alltid möjlighet till detta, allt från småfix till uppdrag och kommittéarbete. Det är bara att höra av sig till föreningen.

Föreningen har en aktiv tävlingsverksamhet både vad det gäller klubbtävlingar för sina medlemmar, pay and jump/ride och andra tävlingar. Även här behövs hjälp för att kunna genomföra dessa, därför är det obligatoriskt för deltagande hemmaryttare att hjälpa till antingen med förberedelser, under tävlingsdagen eller med efterarbete. Mer info finns för respektive tävling.