Ridhusschema

Här kan du se vilka tider som ridhuset är ledigt.

Grön färg = ledigt i båda ridhusen

Gul färg = ledigt i ett av ridhusen

Röd färg = båda ridhusen upptagna

Glöm inte se under kalender och tävlingar då ridhusen kan vara bokade för annan aktivitet.
Har du ridhuskort finns en fb.grupp med uppdaterade bokningar (när båda ridhusen är bokade samtidigt)
Vid teoridagar är minst ett av ridhusen lediga hela kvällen, se separat information för datum.

Klicka på schemat nedan för att se som pdf.