FONDEN

 -ekonomiskt stöd för barn och ungdomar som rider eller vill börja rida.

Vi kommer till ridskolan för att vi älskar hästar. Men vardagen utanför stallet ser olika ut för oss alla och det kan ibland vara svårt att ha råd med ridavgiften.

Skånes Ridsportförbund har pilotprojektet FONDEN tillsammans med 5 ridskolor i Skåne.

Vår ambition är att så många som möjligt ska få rida på vår ridskola och vi vill inte att ekonomi ska vara ett hinder för att kunna rida. VKRK är en förening som står för barns och ungdomars rätt till idrott. 

BuRF kan, genom projektet FONDEN, tillsammans med Skånes Ridsportförbund, Carl Jönssons Understödsstiftelse och RF-SiSU Skåne erbjuda utvalda elever en halvering av rid- eller lägeravgiften. Tanken med FONDEN är att den som av olika anledningar har svårt att betala rid/lägeravgiften ska kunna ansöka om stöd.

FONDEN är till för barn upp till 18 år, där vårdnadshavare kan ansöka om att få barnets rid/lägeravgift halverad om ekonomin är svag pga tex studier, arbetslöshet, skilsmässa, sjukdom eller för att man är ny i Sverige. För att kunna söka behöver du vara, eller senare bli, medlem i föreningen.

För att ansöka fyller du i formuläret och mailar till fonden@vkrk.se eller genom att posta (adress hittar du längst ner på formuläret). Märk brevet “FONDEN”. Blankett att skriva ut finns här men finns även att hämta på kontoret.

Din ansökan behandlas konfidentiellt av en av styrelsen utsedd beslutsgrupp. Beslutsgruppen består av 3 personer.

Har du frågor, kontakta gärna oss direkt eller maila din fråga till fonden@vkrk.se.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

 VKRK