Ungdomssektionen

Vill DU som ungdom engagera dig mer? Läs längst ned för mer information!

Ungdomssektionens styrelse 2024

VKRK bedriver en mycket aktiv ungdomsverksamhet där ungdomarna får en god kunskap om föreningslivet genom föreningens ungdomssektion. Alla medlemmar som är under 26 år tillhör automatiskt ungdomssektionen, som har sin egen styrelse och ekonomisk redovisning

Många i ungdomssektionen är även utbildade teoriledare vilket innebär att de även arbetar med teoretisk utbildning för de lite yngre ryttarna. Här finns också många lovande hopp- och dressyrryttare som kombinerar träning för ridskolans instruktörer på sina privata hästar med träning på ridskolans hästar.

Som tradition anordnar Ungdomssektionen uppskattade shower i samband med jul och påsk.  Detta utvecklar ungdomarnas förmåga att driva projekt. Showerna är välbesökta, ofta med flera hundra besökare och intäkterna välbehövliga.

Utöver de träffar som Ungdomssektionen ordnar för sig själva, ordnar de också övernattningsläger och spökaftnar för de lite yngre ryttarna. Ungdomssektionen tar också ansvar för en del av underhållet av anläggningen. Under hästarnas sommarbete målar de årligen stallet och hjälper till med  städning och förberedelser inför höstterminen.  Genom sina insatser bidrar Ungdomssektionen till större investeringar som en ny häst eller ny utrustning till hästarna.

Ungdomssektionen är oerhört värdefull för föreningen och vi söker hela tiden nya vägar för att attrahera ungdomarna att fortsätta verka för sammanhållning bland undomarna och värna om Viarpsandan.

Har du några frågor eller är intresserad av att vara med i ungdomssketionens styrelse så kontakta oss gärna via mejl till viarytt@vkrk.se

16JuniAlla dagarUteritt med käpphäst16 Juni(Alla dagar: Söndag)(GMT+00:00)

US Styrelse 2024

Alla medlemmar som är under 26 år tillhör automatiskt ungdomssektionen, som har sin egen styrelse och ekonomisk redovisning. Styrelsen på VKRK kallas för ”US Viarytt” och består av 10 ungdomar som har blivit framröstade på US årliga årsmöte. US styrelse anordnar regelbundet aktiviteter för ungdomarna i föreningen och har regelbundet möten som alla under 26 år är välkomna på. Är du intresserad av att vara med på ett möte eller i ungdomssektionens styrelse så kontakta oss via mejl, man får gå med i styrelsen från det året man fyller 13 år. Nedanför hittas styrelsen 2024 presenterade, klicka på bilderna för att få mer information. 

Thyra Larsson

US Ordförande

Elsa Larsson

US Kassör

Emma Engkvist

US Sekreterare

Default Image

US Ledamot

Default Image

US Ledamot

Default Image

US Ledamot

Default Image

US Ledamot

Alva Norstedt

US Ledamot

Elsa Nilsson

US Vice Ordförande

Ellen Bradley

US Ledamot

US VIARYTTS 4 Grupper:

Är du intresserad av att engagera dig mer i föreningen? Vi vill få in fler ungdomar i arbetet som ungdomssektionens styrelse gör. Nu kan du, som ung och engagerad, gå med i en av US egna kommittéer – en av våra 4 grupper. Det är väldigt utvecklande och lärorikt, och samtidigt får man fler kompisar på viarp!

Vill du gå med i en grupp? Kontakta US Viarytt på viarytt@vkrk.se

  • Käpphästgruppen
  • Hästkunskapsgruppen
  • Spökgruppen
  • Trygghetsgruppen

Mer info om de fyra grupperna kommer inom kort!