Valberedning och styrelsearbete

Valberedningen i VKRK ansvarar för att inför varje årsmöte rekrytera nya krafter till styrelsen. Valberedeninge består under 2023 av Jan Provoost och Fredrika Scott.

Styrelsen möts cirka en gång per månad och arbetar däremellan med många initiativ och projekt.