Vision och värdegrund

Vision

Viarps Kör- och Ridklubb – En hästlängd före

 • Hästvälfärd med hästens behov i centrum.
 • Utbildning av häst och människa.
 • Tävling för alla.
 • Ungdomsverksamhet där alla är inkluderade.
 • Hållbarhet för människa, häst och omvärld.

Värdegrund – Viarpsandan

Gemenskap

 • Vi sprider glädje och delar vår gemensamma kärlek till hästarna.
 • Vi är välkomnande och inkluderande.
 • Vi värnar om varandra och skapar förutsättningar för alla att bli delaktiga i ett sammanhang.

Omtanke

 • Vi visar omtanke genom att lyssna på djurens, naturens och människans behov.
 • Vi har ett gott bemötande och är goda förebilder.
 • Vi hjälps åt att skapa det goda värdskapet i en miljö alla känner sig välkomna, sedda och uppskattade.

Öppenhet

 • Vi är prestigelösa och välkomnar initiativ och frågor från våra medlemmar.
 • Vi tillgängliggör information och är tydliga i vår kommunikation.

Kompetens

 • Vi har kunskap, vilja och förmåga att leda och utveckla föreningen.
 • Vi har välutbildad personal som med sin kunskap och erfarenhet bidrar till ryttarutveckling.
 • Vi delar med oss av vårt kunnande och vidareutvecklar tillsammans hela föreningens förmåga och kompetens.

Kvalitet

 • Vi har utbildade och välmående ridskolehästar som trivs i en bra och säker miljö.
 • Vi har en kompetent och engagerad styrelse och personal som tillsammans skapar en god föreningsanda och nöjda medlemmar.
 • Vi arbetar aktivt med att utveckla vår verksamhet i samklang med svenska ridsportförbundets strategi.
 • Vi är i ständig rörelse, i linje med forskningsrön och studier inom utbildning och hållbar hästhållning.