Styrelsen

Styrelsen för Viarps kör- och ridklubb väljs av medlemmarna under årsstämman. Ledamöterna väljs på ett eller två år. Stämman väljer ordförande för föreningen. Övriga funktioner i styrelsen beslutas under det konstituerande styrelsemötet.

Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter och en suppleant. Ungdomssektionen är representerad med två ledamöter i styrelsen. Styrelsen har ett konstituerande styrelsemöte och tio ordinarie möten per år.

Ledamöterna arbetar kontinuerligt med att öka sin kompetens inom föreningsledning för att kunna bidra till föreningens utveckling. Styrelsen och personalen träffas vid flera tillfällen per år för att gemensamt arbeta med utvecklingen av ridskolans mål och verksamhet. 

 

Nedan presenteras styrelsen 2024. Klicka på bilderna för att läsa mer om respektive ledamot.