Försäkringar

Alla som rider på Viarp måste vara medlemmar. I medlemsavgiften ingår en olycksfallsförsäkring i Folksam.  

Om du drabbas av en skada:

1. Informera VKRK på info@vkrk.se eller 0418-75036.

2. Ta själv kontakt med försäkringsbolaget, Folksam, för att anmäla skadan dit.

Olycksfallsförsäkring för dig som rider:

Du som medlem i förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet har en olycksfallsförsäkring i Folksam via ditt medlemskap. Försäkringen ger dig ett bra grundskydd om du råkar ut för en skada när du rider och är framtagen i samarbete med Svenska Ridsportförbundet.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under:

• aktivitet anordnad av Svenska Ridsportförbundet, dess distriktsförbund, medlemsförening eller i samverkan med medlemsförening.

• under enskild ridning och träning.

• under direkt färd till och från verksamhet enligt ovan.

Om träning/tävling anordnas på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med sådan resa.

Läs mer om olycksfallsförsäkringen>>

Frågor om anmäld skada: Har du frågor om ditt skadeärende ring 0771-960960

Skador före den 1 januari 2017: Har du ett pågående skadeärende eller vill anmäla en skada som har inträffat före den 1 januari 2017 kontaktar du Länsförsäkringar eller din förening.

För ideella förtroendevalda, ledare, funktionärer, tränare och domare gäller att de är försäkrade då de utför uppdrag åt föreningen genom Riksidrottsförbundets Grundförsäkring (Folksam). Försäkringen omfattar även andra som tillfälligt utför ideellt uppdrag åt föreningen, även sådana som inte är medlemmar i föreningen.