RE:RIDE

RE:RIDE, ett koncept framtaget av Skånes Ridsportförbund tillsammans med Viarp och 4 engagerade och inkluderande föreningar i Skåne. RE:RIDE är ett koncept som underlättar för oss inom ridsporten att både vara miljösmarta och göra det möjligt för fler att rida och vara i stallet. Idén går ut på att den som har kläder, skor, stövlar eller en säkerhetsväst som inte längre används lämnar det till RE:RIDE. Den som vill kan ta det man behöver. På RE:RIDE är allt gratis och öppet för alla. Vill man så får man givetvis swisha en valfri slant till sin förening.

Viarps RE:RIDE finns i entrén under cafeterian i stora ridhuset.

För något år sen åkte 15 personer från fem olika ridskolor, Skånes Ridsportförbunds kansli samt RF-SISU Skåne på studieresa till London för att besöka Ebony Horse Club i Brixton. Ridskolan ligger mitt i ett av Londons mest socialt utsatta områden och är helt unik i sitt slag. Verksamheten är näst intill kostnadsfri och bara öppen för barn med speciella behov.

De föreningar som deltog, Malmö civila ryttarförening, Lunds civila ryttarförening, Viarps Kör- och Ridklubb, Landskrona ridklubb samt Hässleholms ridklubb har samtliga under flera år arbetat aktivt med att utveckla föreningens verksamhet för att omfatta fler. Studieresan väckte nya tankar och idéer hur ridskolor kan arbeta så att även barn som lever i konsekvensen av ekonomiskt svaga föräldrar kan ta del av verksamheten.

Som en del av detta har Skånes Ridsportförbund tillsammans med föreningarna tagit fram ett koncept som vi kallar för RE:RIDE. Idén med någon form av återbruk finns på flera föreningar, ofta dock tyvärr lite i skymundan. RE:RIDE finns under en gemensam logga med målsättning att lyfta hela konceptet till något inbjudande och attraktivt. Samtidigt som det bygger gemenskap och omtanke i föreningen. Har du något att bidra med lämnar du det till ridlärarna eller lägger in det i RE:RIDE.