Vision

En hästlängd före.

Värdegrund

Vi vill att alla ska känna sig delaktiga och välkomna i föreningen, oavsett hur länge man har ridit och vilken ambitionsnivå man har. Vi strävar efter att alltid vara hjälpsamma mot varandra, och vi försöker ta extra väl hand om våra små ryttare och nya medlemmar. Vi ska visa omtänksamhet och respekt mot varandra och hästarna.

Verksamhetsidé

Viarps verksamhetsidé är att med engagerad personal erbjuda häst- och ridutbildning av hög kvalitet för alla åldrar och kunskapsnivåer.
Vi värnar om att våra välutbildade hästar ska trivas i vår lantliga miljö.
Genom vår unika Viarpsanda skapar vi tillsammans  delaktighet och gemenskap där alla är välkomna.

Verksamhetsplan